Bezpieczeństwo i szybkość działania stron www to istotne wartości. Aby móc zapewniać je naszym Klientom – rezygnujemy z niewspieranych wersji interpreterów PHP 5.2 i 5.3. Informowaliśmy o tym procesie wstępnie jesienią zeszłego roku, a dziś rozpoczynamy działania operacyjne.

W pierwszym kroku zmieniamy wersję domyślną interpretera na PHP 5.5, a docelowo – całkowicie wyłączamy stare, niewspierane już wersje. Operacja będzie dokonywana serwer po serwerze. Dokładną informację o dacie operacji dla Twojego serwera prześlemy w osobnej informacji.

To może wpłynąć na wyświetlanie Twojej strony –  koniecznie przekaż tą informację osobie odpowiadającej za Twoją stronę www!

O planach wyłączania starszych wersji PHP informowaliśmy wstępnie jesienią zeszłego roku. W związku z faktem, iż naszym celem jest zapewnianie Klientom możliwości korzystania z możliwie nowoczesnego i bezpiecznego oprogramowania systemowego, rozpoczynamy proces usuwania z naszych serwerów starszych wersji interpretera PHP. Wersje 5.2 oraz 5.3 nie są obecnie aktualizowane i będziemy je stopniowo wyłączać.

Proces rozpoczynamy od zmiany domyślnej wersji PHP na wersję 5.5. Jak pokazują badania, jest ona znacznie szybsza niż PHP w poprzednich edycjach. Jest także stale wspierana i są do niej wydawane odpowiednie aktualizacje. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, serwer po serwerze, poczynając od 13. kwietnia. Każdy Klient otrzyma maila z powiadomieniem o terminie zmian dla swojego serwera.

W wyniku zmiany, jeśli w Twoim pliku .htaccess nie wymuszasz innej wersji PHP, domyślnie uruchamiana będzie wersja 5.5

Jeśli masz starszą aplikację – w rzadkich wypadkach może ona nieprawidłowo funkcjonować po dokonaniu zmiany. Dla osób, które nie mogą szybko dostosować starszych aplikacji – przez ograniczony czas zapewnimy możliwość ręcznego wymuszenia starszej wersji PHP w pliku .htaccess.

PHP 5.2 i 5.3 docelowo całkowicie znikną z naszych serwerów. Wkrótce prześlemy informację o dacie przełączenia wersji domyślnej na Twoim serwerze.

Działanie nowej wersji PHP możesz sprawdzić już teraz samodzielnie. Gdyby po przełączeniu w tryb PHP 5.5 wystąpiły trudności, zalecamy ustawienie najwyższej wersji, przy której strona działa prawidłowo.