Po zalogowaniu się do panelu zarządzającego usługami masz dostęp do swoich danych:
– to.Admin – menu UMOWY I ROZLICZENIA -> Dane Firmy (następnie zakładki Firma i Kontakt)
– to.Domeny 
– menu DANE KLIENTA
W panelach przede wszystkim można je samodzielnie poprawić albo zgłosić telefonicznie do nas ich aktualizację lub wysyłając e-mail na adres biuro@robi.to
Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ETANIA – Radosław Brzeski z siedzibą w Kobyłce, ul. Wincentego Witosa 12, 05-230 Kobyłka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 017288692, NIP: PL1250130804.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach. Podstawą naszego działania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może zostać przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie z poziomu serwisu Robi.to pod adresem www.robi.to/zgody albo poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@robi.to . Pamiętaj proszę, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są w pełni legalne na podstawie Twojej zgody.
 3. Twoje dane będziemy przetwarzali tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, dane usuniemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Jest to maksymalny czas, którego potrzebujemy na operacyjne usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.
 4. Aby wysłać do Ciebie emaila, korzystamy z usług współpracujących z naszą firmą podmiotów. Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.
 5. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15) ,
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16),
  3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18),
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21)
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO.
 6. Podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne.